A A A

Jubileusze i uroczystości


JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Medal za długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cywilnym odznaczeniem państwowym, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Cała procedura trwa od 4 do 8 miesięcy i rozpoczyna się przygotowaniem dokumentacji w Urzędzie Stanu Cywilnego, poprzez Wojewodę, Prezydenta RP a kończy uroczystością wręczenia medali przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Warto podkreslić, iż w naszj gminie to Jubilaci sami decydują o czasie jak również o miejscu obchodzenia uroczystości po wczesniejszych konsultacjach z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W naszym urzędzie podczas uroczystości wręczenia medali przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego, Jubilaci oprócz odznaczeń otrzymują także pamiątkowy list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Ceremonia przebiega w atmosferze miłych rozmów i wspomnień z życia Jubilatów. W pierwszej połowie bieżącego roku wręczone zostały odznaczenia dla jedenstu par z naszej gminy. Do końca roku 2016 planowane jest jeszcze wręczenie dwadziestu dwóch odznaczeń.

 

URODZINY

Od drugiej połowy 2015 roku organizowane są uroczystości uczczenia urodzin mieszkańców z terenu naszej gminy, którzy ukończyli 90 lat bądź więcej. Jubilatowi oficjalną wizytę składa Burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski. Podczas takiej uroczystości na ręce Jubilata składany list gratulacyjny, kwiaty oraz drobny upominek. W ubiegłym roku Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odwiedził dziewięciu Jubilatów. W pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku uroczystości te obchodziło jedenastu solenizantów, a do końca roku planowanych jest jeszcze około siedemdziesiąt uroczystości.