A A A

Karta Dużej Rodziny


Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego pragnie poinformować, iż na terenie gminy wdrażany jest programy obejmujący swoją opieką rodziny wielodzietne. Jest to rządowy program dla rodzin wielodzietnych " Karta Dużej Rodziny".

Pod koniec maja rząd zatwierdził projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

Kto może ubiegać się o kartę ?

O wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka, zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański składające się z rodziców (jednego rodzica, współmałżonka rodzica), mających na utrzymaniu minimum troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki. Osoby niepełnosprawne będące członkami rodzin wielodzietnych otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informację o instytucjach i firmach, które zaoferują zniżki rodzinom wielodzietnym znaleźć można na stronie www.rodzina.gov.pl .
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się i dopytać o listę niezbędnych dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku.

 

  1. wydawana jest bezpłatnie.

 

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MA NA CELU:
1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej
2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Szczegółowe informacje o programie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28A w pok. nr 1 stanowisko ds. ewidencji ludności oraz pod numerem telefonu 0 55 247 27 88 wew. 204. Tam otrzymają Państwo również druki oraz pomoc przy ich wypełnianiu.

 

Wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny

Oświadczenie - planowany termin zakonczenia nauki

Oświadczenie - władza rodzicielska

Telefon

Ulotka - Karta Dużej Rodziny

 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY - INTERAKTYWNA MAPA ZNIŻEK

 

 

Informujemy, że na stronie internetowej rodzina.gov.pl zamieszona została interaktywna mapa podmiotów oferujących uprawnienia rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Poprzednie rozwiązanie nie uwzględniało wyszukiwania podmiotów według ich lokalizacji. Teraz w łatwy i szybki sposób wyszukać można miejsca, gdzie rodziny posiadające Karty Dużej Rodziny skorzystać mogą z przysługujących im zniżek.

Link do strony internetowej:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny