A A A

Ochrona środowiska

Lista dotacji udzielonych na  realizację zadań proekologicznych w 2018 roku z budżetu gminy Nowy Dwór Gdański - KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ 

 

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

 

Jesteśmy Gminą Przyjazną Pszczołom

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i jednocześnie otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom.

Celem programu jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Właśnie zgodnie z tą ideą w naszym mieście utworzone zostały dwie wzorcowe ostoje dla pszczół przy ul. Sienkiewicza (róg Krótkiej) i przy ul. Gdańskiej (róg Jaśminowej) urozmaicone domkami dla pszczół i ławeczkami. Do nasady zostały dobrane sadzonki miododajnych i wieloletnich kwiatów, które kwitną od wiosny do późnej jesieni. Te miejsca mają być również inspiracją dla naszych mieszkańców,by w swoich ogrodach, balkonach   i tarasach tworzyli małe ostoje dla zapylaczy.

Tym samym zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.pomagamypszczolom.pl/baza-wiedzy

na której odnajdziecie Państwo wiele informacji na temat zasad zakładania miejsc przyjaznych pszczołom, porady jakie gatunki dobierać by tworzyć kompozycje miododajne, co robić by pomagać pszczołom, poznacie naturalne sposoby walki ze szkodnikami. Poprzez stronę można również dodawać zdjęcia swoich ukwieconych ogrodów czy balkonów. Zachęcamy do dokumentowania tych miejsc i podzielenia się nimi z innymi osobami, dla których los pszczół nie jest obojętny.

Znajdą tam Państwo również pełną informację jak ważną rolę pełnią pszczołowate w naszym codziennym życiu i środowisku. 

 

WYCINKA DRZEW - NOWE PRZEPISY

UWAGA! Kolejne zmiany w zasadach dotyczących wycinki drzew i krzewów

 

16 czerwca 2017 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące zasad usuwania drzew i krzewów.

Po zmianach wprowadzono pewne ograniczenia dla osób fizycznych. Do 16 czerwca osoby fizyczne mogły wyciąć bez zezwolenia drzewa i krzewy rosnące na gruncie stanowiącym ich własność bez zezwolenia, bez względu na wielkość drzewa.

 Aktualnie przepisów ustawy nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku gdy obwody drzew dla poszczególnych gatunków przekraczają ustalone limity, właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, zamiaru usunięcia drzew, podając następujące dane:

  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
  3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

  1. Nazwy gatunku drzewa,
  2. Obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm

Z oględzin sporządza się protokół.

W termie 14 dni od oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić dopiero gdy organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli usunięcie drzewa nie nastąpi przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin  usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Za usunięcie drzewa mimo sprzeciwu organu, naliczana jest administracyjna kara pieniężna.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części działki, na której rosło usunięte drzewo, organ na podstawie protokołu z oględzin, ustala w drodze decyzji administracyjnej  obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.