A A A

Dane statystyczne

Raport opracowany został w ramach corocznego podsumowania danych demograficznych miasta i gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2016.

Celem niniejszej analizy jest zdiagnozowanie aktualnej sytuacji demograficznej i ruchu naturalnego ludności. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na podstawie danych pozyskanych z rejestru mieszkańców miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. Dane o liczbie urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów zbilansowano uwzględniając wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały.

 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ                                  DANE STATYSTYCZNE MIASTA I GMINY ZA 2019 ROK. 

 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ                              DANE STATYSTYCZNE MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2018 ROK. 

 

Kliknij aby pobrać                                  Dane statystyczne Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2017