A A A

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w Orłowie przy ulicy Żuławskiej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 137/10 o powierzchni 0,1633 ha

Lokalizacja Orłowo, ul Żuławska

Powierzchnia całkowita 1 633 m2

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej w Orłowie

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Orłowie przy ulicy Żuławskiej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 137/9 o powierzchni 0,3590 ha

Lokalizacja Orłowo, ul Żuławska

Powierzchnia całkowita 3 590 m2

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Orłowie przy ulicy Żuławskiej, obejmującej działkę ewidencyjną

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Pszennej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 59 o powierzchni 3,2096 ha

Lokalizacja Nowy Dwór Gdański, ul. Prszenna

Powierzchnia całkowita 32 096 m2

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, położonej Nowym

Strony