A A A

Urząd Miejski w Nowym
Dworze Gdańskim

ul. Ernesta Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (55) 247 24 01
fax (55) 247 24 05
urzad@miastonowydwor.pl

Straż Miejska

ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (55) 625 77 94

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Warszawska 28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (55) 625 77 96

Jacek Michalski

Burmistrz

Pokój nr. 19
tel. +48 (55) 55 247 24 01
urzad@miastonowydwor.pl

Tomasz Szczepański

Zastępca Burmistrza

Pokój nr. 19
tel. +48 (55) 55 247 24 01
urzad@miastonowydwor.pl

Anna Pałubicka

Skarbnik

Pokój nr. 22
tel. +48 (55) 55 247 24 01
urzad@miastonowydwor.pl

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim

 

Referat Organizacji i Rozwoju
Beata Rembowska Kierownik referatu, Inspektor
ds. strategii i rozwoju
Pokój 23 (55) 625 77 93 b.rembowska@miastonowydwor.pl
Anna Milarska Podinspektor ds. projektów Pokój 23 (55) 625 77 93 a.milarska@miastonowydwor.pl
Patrycja Drabarz-Jost Podinspektor ds. rozwoju
i promocji
Pokój 23 (55) 625 77 93 p.drabarz@miastonowydwor.pl
Kamil Dyl Informatyk-grafik Pokój 24 (55) 625 77 98 k.dyl@miastonowydwor.pl

Paweł Główczewski

Informatyk Pokój 24 (55) 625 77 98 p.glowczewski@miastonowydwor.pl
Agnieszka Główczewska Inspektor ds. administracyjnych     a.glowczewska@miastonowydwor.pl
Katarzyna Ejsmont Sekretarka Pokój 19 (55) 247 24 01 k.ejsmont@miastonowydwor.pl
Mariola Jagucka Pracownik obsługi      
Gertruda Tkaczyk Pracownik obsługi      
         
Referat Budżetu    
Danuta Czeladko Zastępca Skarbnika - Kierownik Referatu Pokój 17 (55) 625 77 89 d.czeladko@miastonowydwor.pl
Barbara Marzec - Michalska Inspektor ds. księgowości budżetowej Pokój 17 (55) 625 77 89 b.marzec.michalska@miastonowydwor.pl
Zofia Dawidowicz Inspektor ds. księgowości budżetowej Pokój 18 (55) 625 77 91 z.dawidowicz@miastonowydwor.pl
Izabela Koperczak Podinspektor ds. budżetu Pokój 18 (55) 625 77 91 i.koperczak@miastonowydwor.pl
Agnieszka Bartkowska Podinspektor ds. księgowości budżetowej Pokój 18 (55) 625 77 90 a.bartkowska@miastonowydwor.pl
Beata Kocimska Podinspektor ds. ksiegowości budżetowej Pokój 18 (55) 625 77 90 b.kocimska@miastonowydwor.pl
Małgorzata Sznaza Kasjer Pokój 13 (55) 625 77 83 m.sznaza@miastonowydwor.pl
         
Referat Podatków i Opłat    
Katarzyna Zdziłowska Kierownik Referatu Pokój 15 (55) 625 77 87 k.zdzilowska@miastonowydwor.pl
Agnieszka Wamil

Referent ds. księgowości podatkowej

Pokój 15 (55) 625 77 88 a.wamil@miastonowydwor.pl
Justyna Kazimierowicz Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Pokój 15 (55) 625 77 87 j.kazimierowcz@miastonowydwor.pl
Julia Plaugo Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym Pokój 14 (55) 625 77 86 j.plaugo@miastonowydwor.pl
Przemysław Rumocki Inspektor ds. księgowości podatkowej Pokój 13 (55) 625 77 85 p.rumocki@miastonowydwor.pl
Mirosława Wnuk Inspektor ds. księgowości podatkowej Pokój 13 (55) 625 77 85 m.wnuk@miastonowydwor.pl
Agnieszka Zamorska Inspektor ds. księgowości i egzekucji Pokój 13 (55) 625 77 84 a.zamorska@miastonowydwor.pl
Patrycja Radziszewska Pomoc administracyjna Pokój 15 (55) 625 77 88  
     
Referat Majątku Komunalnego    
Bolesław Rudziński Kierownik Referatu Pokój 8 (55) 625 77 78 b.rudzinski@miastonowydwor.pl
Sylwia Skowrońska Zastępca Kierownika Referatu Pokój 10 (55) 625 77 80 s.skowrońska@miastonowydwor.pl
Iwona Beksa Inspektor ds. majątku komunalnego Pokój 8 (55) 625 77 78 i.beksa@miastonowydwor.pl
Jolanta Tkacz Inspektor ds. geodezji i majątku komunalnego Pokój 9 (55) 625 77 79 j.tkacz@miastonowydwor.pl
Marta Czapiewska Inspektor ds. melioracji i rolnictwa Pokój 9 (55) 625 77 79 m.czapiewska@miastonowydwor.pl
Monika Siebert Podinspektor ds. czynszów i windykacji Pokój 11 (55) 625 77 81 m.siebert@miastonowydwor.pl
Renata Piskorz Podinspektor ds. gruntów i majątku komunalnego Pokój 11 (55) 625 77 81 r.piskorz@miastonowydwor.pl
Anna Figuła Pracownik biurowy Pokój 10 (55) 625 77 80 a.figula@miastonowydwor.pl
Joanna Kruszewska Inspektor ds. mieszkaniowych i windykacji Pokój 12 (55) 625 77 82 j.kruszewska@miastonowydwor.pl
   
Referat Infrastruktury i Środowiska  
Rafał Kubacki

Kierownik referatu

Pokój 6 (55) 625 77 76 r.kubacki@miastonowydwor.pl
Sylwester Ligęza Podinspektor ds. budownictwa Pokój 5 (55) 625 77 75 s.ligeza@miastonowydwor.pl
Bożena Wierzba Podinspektor ds. inwestycji Pokój 6 (55) 625 77 76 b.wierzba@miastonowydwor.pl
Wojciech Niżnikiewicz Inspektor ds. inwestycji i utrzymania dróg  Pokój 6 (55) 625 77 76 w.niznikiewicz@miastonowydwor.pl
Jolanta Kupiecka Inspektor ds. ochrony środowiska Pokój 7 (55) 625 77 77 j.kupiecka@miastonowydwor.pl
Anna Nycnerska Inspektor ds. gospodarki komunalnej Pokój 7 (55) 625 77 77 a.nycnerska@miastonowydwor.pl
Lech Białecki Inspektor ds. ograniczanie niskiej emisji Pokój 12 (55) 625 77 82 l.bialecki@miastonowydwor.pl
     
Referat Spraw Społecznych    
Iwona Kąsek

Kierownik Referatu, Sekreatarz Gminy

Pokój 3 (55) 625 77 73 i.kasek@miastonowydwor.pl
Dorota Studzińska

Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu

Pokój 1 (55) 625 77 71 d.studzinska@miastonowydwor.pl
Bożena Aleksandrzak Podinspektor ds. organizacyjnych oświaty Pokój 1 (55) 625 77 71 b.aleksandrzak@miastonowydwor.pl
Teresa Ciżewska Inspektor ds. działalności gospodarczej Pokój 4 (55) 625 77 74 t.cizewska@miastonowydwor.pl
Jolanta Reszczyńska Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych Pokój 4 (55) 625 77 74 j.reszczynska@miastonowydwor.pl

Wioleta Ochocka

Pracownik administracyjny Pokój 2 (55) 625 77 72 w.ochocka@miastonowydwor.pl
Monika Błaszczyk Inspektor ds. organizacji i promocji hol (55) 625 77 02 m.blaszczyk@miastonowydwor.pl
Krystian Falk Pracownik biurowy Pokój 2 (55) 625 77 72 k.falk@miastonowydwor.pl
Jarosław Dywizjusz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej ul. Drzymały 4 (55) 246 28 51 j.dywizjusz@miastonowydwor.pl
Roman Kozłowski Pracownik obiektów sportowych ul. Warszawska 22    
Janusz Klein Pracownik obiektów sportowych ul. Warszawska 22    
         
Urzad Stanu Cywilnego
Anna Rachwał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. Warszawska 28A (55) 625 77 96 a.rachwal@miastonowydwor.pl
Dobrosława Fila Zastępca Kierownika Stanu Cywilnego ul. Warszawska 28A (55) 625 77 96 d.fila@miastonowydwor.pl
Magdalena Gondek Inspektor ds. ewidencji ludności ul. Warszawska 28A (55) 625 77 97 m.gondek@miastonowydwor.pl
         

Straż Miejska

Fax (55) 247 27 88

Andrzej Klebba Komendant ul. Warszawska 28A (55) 625 77 94 straz.miejska@miastonowydwor.pl
Artur Kordek

Starszy Specjalista Straży Miejskiej

ul. Warszawska 28A (55) 625 77 95  
Piotr Antonowicz

Starszy Specjalista Straży Miejskiej

ul. Warszawska 28A (55) 625 77 95  
         
Samodzielne stanowiska
Anna Żurawska - Fiałek Główny specjalista ds. kadr i obsługi organów gminy Pokój 20 (55) 247 24 03 a.zurawska.fialek@miastonowydwor.pl

Obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Kancelaria Adwokacka Dariusza Olszaka