A A A

O nas

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański położona jest między ramionami dwóch rzek Wisły i Nogatu, w powiecie nowodworskim, na terenie województwa pomorskiego. Gmina obejmuje obszar 213 km2, który zamieszkuje 18.117 tysięcy osób (dane z września 2011 roku).

Nowy Dwór Gdański z racji swojego położenia w centrum Żuław Wiślanych zwany jest "Stolicą Żuław". W mieście znajdują się instytucje ważne dla regionu, oraz Starostwo Powiatowe.

Cechą rozpoznawczą Nowego Dworu Gd. i okolic jest nizinny krajobraz oraz brak naturalnych wzniesień. Żuławy w wielu miejscach leżą poniżej poziomu morza na terenach depresji, która stanowi około 30 procent powierzchni regionu. Przykładem takich miejsc w nowodworskiej gminie są sołectwa Marzęcino i Kępiny Małe. W pobliżu Nowego Dworu Gd. (odległość około 20 km) znajduje się wieś Raczki Elbląskie z najniżej położonym punktem w Polsce (1,8 metra poniżej poziomu morza).

W historii Żuław ogromne znaczenie miały działania związane z osuszaniem tych ziem. Przykładem może być akcja odbudowy zalanych terenów obecnej gminy Nowy Dwór Gdański prowadzona w latach 1945- 1948. Powojenni osadnicy żuławscy przez kilka lat osuszali i oczyszczali zalane ziemie. W 1945 roku po tym jak wycofujące się wojska niemieckie wysadziły wały Wisły, Nogatu i Tugi Żuławy znalazły się pod wodą, a infrastruktura została kompletnie zniszczona.

Lokalizacja miasta w centrum Żuław sprawia, że z Nowego Dworu Gdańskiego jest "wszędzie" blisko. Z Gdańskiem, który jest stolicą województwa, dzieli Nowy Dwór Gdański odległość 40 km, z Elblągiem 24 km. Do obu tych miast można dojechać drogą krajową E -7, która jest częścią trasy międzynarodowej E -77. Trasą 514 łatwo dotrzeć do Malborka, położonego 22 km od Nowego Dworu Gd. Drogą 502 można dojechać na Mierzeję Wiślaną. Odległość z miasta do Stegny wynosi 16 km. Na wschód od Stegny droga prowadzi do Piasków, przy granicy z Federacją Rosyjską, a na zachód do promu na Wiśle w miejscowości Mikoszewo.

W skład gminy wchodzi 25 sołectw w obrębie, których znajduje się 41 wsi. Duża ilość takich obszarów świadczy o tym, że gmina ma charakter rolniczy. Uprawa rolna na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański jest główną gałęzią gospodarki. O doskonałych warunkach dla rozwoju rolnictwa w gminie mówi wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg. IUNG w Puławach). Wynosi on w gminie Nowy Dwór Gdański (w skali 100 pkt.) 93,9 pkt. Na obszarze gminy dominują bardzo żyzne gleby mady. Dominuje uprawa pszenicy, buraków cukrowych, jak i również jęczmienia, ziemniaków i rzepaku. Dużo rolników z terenu gminy hoduje bydło mleczne, nie bez znaczenia jest fakt posiadania jednej z lepszych Spółdzielni Mleczarskich w kraju.

Wielkości gospodarstw rolnych na terenie gminy są dużo większe od średniej krajowej.

Nowy Dwór Gd. i okolice charakteryzują się dużą ilością rzek, kanałów oraz rowów melioracyjnych. Do największych szlaków wodnych zaliczyć można rzeki: Nogat, Tugę, Linawę, Szkarpawę oraz Kanał Panieński. Bogactwo akwenów stwarza bardzo dobre warunki do uprawiania wędkarstwa oraz turystyki wodnej oraz różnego rodzaju sportów wodnych. Bardzo popularne na terenie Żuław jest wędkarstwo, można tu natrafić na okonie, płocie, karasie, leszcze, oraz szczupaki. Te tereny to także miejsce życia wielu gatunków zwierząt, m.in. bażantów, lisów, saren, dzików, borsuków, a nawet łosi europejskich.

Teren Żuław w tym gminy Nowy Dwór Gdański posiada charakterystyczny element krajobrazu, którym jest otwarta rozległa przestrzeń pozwalająca zaobserwować rzadkie zjawisko ciągłości linii horyzontu na styku nieba i ziemi. Natkniemy się tu na ciekawą architekturę, spuściznę po dawnych mieszkańcach Żuław, m.in. na: zagrody żuławskie, charakterystyczne domy podcieniowe, wiatraki, cmentarze menonickie oraz budowle hydrotechniczne np. śluzy, mosty zwodzone, stacje pomp. Elementy architektury wodnej przypominają o osadnictwie holenderskim na tych terenach. W ciągu wieków Żuławy stały się domem dla wielu narodowości, Polaków, Niemców, Szwajcarów, Holendrów, Ukraińców. O bogatej historii Nowego Dworu Gd. i regionu świadczą zbiory Muzeum Żuławskiego, które od 1994 roku działa w Nowym Dworze Gd.

Gmina Nowy Dwór Gdański współpracuje od kilku lat z czterema miastami partnerskimi. Pierwszym było Hennef (Sieg) w Niemczech, następnie Swietłyj w Obwodzie Kaliningradzkim, Sarny na Ukrainie oraz Velka nad Velickou w Czechach.

Gmina Nowy Dwór Gdański jest członkiem siedmiu stowarzyszeń:

- Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych (od 1995 roku)

- Związek Gmin Wiejskich RP (od 2000 roku)

- Stowarzyszenie „Żuławy” (od 2000 roku)

- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (od 2008 roku)

- Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”(od 2009 roku)

- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny (od 2011 roku)

- Związek Gmin Pomorskich (od 2013 roku)

Najważniejszymi imprezami naszego regionu są "Dni Żuław" oraz „Open Delta”, które cyklicznie odbywają się w Nowym Dworze Gdańskim.