A A A

Partnerzy

Partnerzy Gminy Nowy Dwór Gdański

 

  • Żuławski Ośrodek Kultury 
www.zok-ndg.pl
  • Żuławski Park Historyczny
www.zph.org.pl
  • Pętla Żuławska
www.petlazulawska.gov.pl
  • Obszar Metropolitalny
www.obszarmetrolitalny.pl
  • Żuławska Lokalna Grupa Działania 
www.zulawskalgd.pl
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka  Brać Mierzei 
www.rybackabrac.pl
  • Pomorskie 2020
www.strategia2020.pomorskie.eu
  • Stowarzyszenie Żuławy
www.stowarzyszeniezulawy.org.pl