A A A

Podatki i opłaty

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE – PODATKI, OPŁATY LOKALNE, KONTROLA I WINDYKACJA

 

UWAGA: Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2020 ROKU

Podatek od nieruchomości - stawki obowiązujące na 2020 rok- uchwała RM

Osoby prawne - formularze podatkowe

Osoby fizyczne - formularze podatkowe

Podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące na 2020 rok - uchwała RM

Formularze podatkowe

Stawka podatku rolnego w 2020 r.

- dla gruntów (użytki rolne ) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1ha) - 146,15 ZŁ/od 1ha przeliczeniowego gruntów

- dla gruntów (użytki rolne ) niestanowiących gospodarstwo rolne (poniżej 1ha) - 292,30 ZŁ/od 1 ha fizycznego

Osoby prawne - formularze podatkowe

Osoby fizyczne - formularze podatkowe

Stawka podatku leśnego w 2020 r. - 42,7328 ZŁ /od 1ha lasu

Osoby prawne - formularze podatkowe

Osoby fizyczne - formularze podatkowe

 

Wzory poprzednich formularzy wraz załącznikami:

 

Podatek od nieruchomości -stawki obowiązujące na 2019 rok- uchwała RM

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące w 2019 roku - uchwała RM

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZN-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

ZN-1B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZN-1C DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH WIECZYSTYCH  I  WSPÓŁPOSIADACZACH

 

Stawka podatku rolnego w 2019 r.

- dla gruntów (użytki rolne ) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1ha) - 135,90 ZŁ/od 1ha przeliczeniowego gruntów

- dla gruntów (użytki rolne ) niestanowiących gospodarstwo rolne (poniżej 1ha) - 271,80 ZŁ/od 1 ha fizycznego

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZR-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  ROLNYCH

ZR-1B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 

Stawka podatku leśnego w 2019 r. - 42,2356 /od 1ha lasu

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZL-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

ZL-1B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

Podatek od środków transportowych na 2019 rok - uchwała RM

Deklaracja na podatek od środków transportowych wzór obowiązujący w 2019 r.

załącznik do deklaracji

 

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na 2019 rok uchwała RM

 

Opłata za wodę 2018

Opłata za ścieki uchwała RM

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego uchwała RM